Danh mục sản phẩm
LIÊN KẾT

Giá gas petro

Giá bình Gas Anphapetrol

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- thông tin bình gas :anpha PETROL

-trọng lượng vỏ 13.5 kg

-trọng lượng ruột gas 12kg

-van tồng bình gas : an toàn

-vỏ bình gas chứa gas : an toàn

- khí gas  nhập khẩu chất lượng hơn

-lửa đốt xanh hơn sạch hơn

-mang cân kiểm tra tại nhà

-bảo hiểm bình gas cao nhất

 

Gia-binh-Gas-Anphapetrol

Giá bình Gas Anphapetrol

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Giá bình gas petrol Việt Nam (hồng)

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 -thông tin : bình GAS petro việt nam

-vỏ gas chất liệu  bằng thép

-trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-trọng  lượng chứa ruột :12kg

-hãng sản xuát :petro vn

-thương hiệu : GAS petro vn

-an toàn hơn lửa xanh hơn sạch hơn

-bảo hiểm chính hãng cao nhất

Gia-binh-gas-petrol-Viet-Nam-hong-

Giá bình gas petrol Việt Nam (hồng)

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Giá bình gas Petrolimex 12kg

GIÁ BÁN: 280,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Thông tin:bình gas petrolimex

-Vỏ gas chất liệu  bằng thép

-Trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-Bình gas  lượng chứa ruột :12kg

-Hãng sản xuát : petrogaslimex

-Chiều cao 60 cm

-Bán kính tròn 100 cm

Gia-binh-gas-Petrolimex-12kg

Giá bình gas Petrolimex 12kg

Giá bán: 280,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 20,000 đ
Giá bình gas Petroliemx X13kg

GIÁ BÁN: 280,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 thông tin:bình gas petroliemx

-bình gas van x13 petrolimx

-vỏ bình gas chất liệu sản xuất  bằng thép

-trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-trọng  lượng chứa ruột::12kg

Gia-binh-gas-Petroliemx-X13kg

Giá bình gas Petroliemx X13kg

Giá bán: 280,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 20,000 đ
Bình gas công nghiệp petrol việt nam-45kg
GIÁ BÁN: 880,000 đ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 -thông tin:bình gas petro việt nam

-vỏ gas chất liệu  bằng thép

-trọng lượng vỏ bình:36.5kg

-bình gas  lượng chứa ruột :45kg

.-Chiều cao 1.2 mét

-Bán kính 60 mm

-hãng sản xuát : petrogas việt nam

-thương hiệu : petrogas việt nam

Binh-gas-cong-nghiep-petrol-viet-nam-45kg

Bình gas công nghiệp petrol việt nam-45kg

Giá bán: 880,000 đ
Giá cũ: 1,100,000 đ
Tiết kiệm: 220,000 đ
Giá Gas Petrol Thăng Long

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  -Thông tin bình gas : petro

-Vỏ gas chất liệu  bằng thép

-Trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-Bình gas  chứa ruột :12kg

-Hãng sản xuát : petro GP

-Thương hiệu : petroGP

-An toàn hơn lửa xanh hơn sạch hơn

-Bảo hiểm chính hãng cao nhất

Gia-Gas-Petrol-Thang-Long

Giá Gas Petrol Thăng Long

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Giá Gas petro GĐ (đỏ)

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  thông tin bình gas : PETROL

-trọng lượng vỏ 13.5 kg

-trọng lượng ruột gas 12kg

-van tồng bình gas : an toàn

-vỏ bình gas chứa gas : an toàn

- khí gas  nhập khẩu chất lượng hơn

-lửa đốt xanh hơn sạch hơn

-mang cân kiểm tra tại nhà

Gia-Gas-petro-GD-do-

Giá Gas petro GĐ (đỏ)

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Gía bình gas petro viet nam comasit

GIÁ BÁN: 260,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 -thông tin:bình gas petro việt nam

-vỏ gas chất liệu  nhựa hợp kim comasit

-trọng lượng vỏ bình:5.5kg

-trọng  lượng chứa :11kg

-hãng sản xuát : nauy

Gia-binh-gas-petro-viet-nam-comasit

Gía bình gas petro viet nam comasit

Giá bán: 260,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 40,000 đ
giá gas petrol -VN

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  -thông tin:bình gas petro vn

-vỏ gas chất liệu  bằng thép

-trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-bình gas  lượng chứa ruột :12kg

-hãng sản xuát : petrogas việt nam

-thương hiệu : petrogas 

-bình gas petro màu hồng

-an toàn hơn lửa xanh hơn sạch hơn

gia-gas-petrol-VN

giá gas petrol -VN

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Giá bình gas Petro TOTALGAS
GIÁ BÁN: 290,000 đ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 - thông tin bình gas :totan

-trọng lượng vỏ 13.5 kg

-trọng lượng ruột gas 12kg

-van tồng bình gas : an toàn

-vỏ bình gas chứa gas : an toàn

- khí gas  nhập khẩu chất lượng hơn

-lửa đốt xanh hơn sạch hơn

-mang cân kiểm tra tại nhà

Gia-binh-gas-Petro-TOTALGAS

Giá bình gas Petro TOTALGAS

Giá bán: 290,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
Tiết kiệm: 20,000 đ
Giá bình gas-Shll 12kg

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 thông tin:bình gas shellgas

vỏ gas chất liệu  bằng thép

trọng lượng vỏ bình:13.5kg

trọng  lượng chứa ruột :12kg

hãng sản xuát : SHELLaN

Gia-binh-gas-Shll-12kg

Giá bình gas-Shll 12kg

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Bình gas petrol 12kg

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 -thông tin:bình gas petro VN

-vỏ gas chất liệu  bằng thép

-trọng lượng vỏ bình:13.5kg

-bình gas  lượng chứa ruột :12kg

-hãng sản xuát : petrogas 

-thương hiệu : petrogas 

-bình gas petro màu hồng

-an toàn hơn lửa xanh hơn sạch hơn

Binh-gas-petrol-12kg

Bình gas petrol 12kg

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 300,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Gía bình gas shellan

GIÁ BÁN: 270,000 đ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 -thông tin bình gas :shsell ga

-trọng lượng vỏ 13.5 kg

-trọng lượng ruột gas 11kg

-van tồng bình gas : an toàn

-vỏ bình gas chứa gas : an toàn

- khí gas  nhập khẩu chất lượng hơn

l-ửa đốt xanh hơn sạch hơn

-mang cân kiểm tra tại nhà

Gia-binh-gas-shellan-

Gía bình gas shellan

Giá bán: 270,000 đ
Giá cũ: 330,000 đ
Tiết kiệm: 60,000 đ